Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení motorových vozidel

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Žádat můžete o vrácení libovolné skupiny řidičského oprávnění, kterou jste měli. Pokud tedy nechcete, nemusíte absolvovat přezkoušení všech skupin.

Do autoškoly budete potřebovat tyto dokumenty:

  • žádost o zařazení do kurzu
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • výpis z evidenční karty řidiče z registru řidičů (nikoliv z pošty)
  • dopravně-psychologické vyšetření (postačí až při podání žádosti na městském úřadu)
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení (pokud ještě není zapsáno v evidenční kartě řidiče)

Tiskopisy si můžete stáhnout a vytisknout ZDE.

POZOR: Přípravné jízdy i přezkoušení můžete absolvovat až po ukončení zákazu řízení.

Přezkoušení celé probíhá v jeden den. Provádí jej s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 2 částí:

  • test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (max. 30 minut)
  • zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem (min. 30 minut)

U skupin AM, A1, A2, A, B, T se již neprovádí ústní zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla!

Zkouška z pravidel silničního provozu se koná v sídle zkušebního komisaře v Moravských Budějovicích. Praktická zkouška z jízdy se absolvuje v Jemnici a okolí, případně dle domluvy v Moravských Budějovicích.

Pokud žadatel v testu z pravidel provozu neprospěl, v další části zkoušky se nepokračuje. Pokud žadatel neprospěl při zkoušce z praktické jízdy, opakuje již pouze zkoušku z praktické jízdy. Opakovanou zkoušku lze absolvovat nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Platí přitom, že obě části zkoušky je nutné složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.

POZOR: Při přezkoušení máte pouze tři pokusy na každou část zkoušky. Přípravu tedy nebudeme podceňovat!

Více informací na tel. 721 913 911.

Nemějte obavy, připravím Vás a zvládneme to!