Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz

Přihlášení do kurzu autoškoly

Abychom Vás mohli přijmout k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění, je potřeba přinést vyplněné následující tiskopisy, které nesmějí být ke dni podání starší více než 3 měsíce:

(tiskopis žádosti i zdravotního posudku lze získat také přímo v provozovně či sídle autoškoly)

K řádnému přijetí do kurzu je nutné splňovat i další podmínky stanové zákonem č. 247/2000 Sb. v §13 odst. 1.:

  • pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem
  • ke dni ukončení výuky a výcviku žadatel dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny (viz Nabídku programů jednotlivých skupin ŘO), přicemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců
  • žadatel není nezpůsobilý k právním úkonům
  • žadatel je zdravotně zpusobilý k řízení motorového vozidla (dokládáte potvrzeným lékařským posudkem - viz výše)
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel