Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Skupina A1

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení těchto vozidel:

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3


Minimální věk u závěrečné zkoušky 16 let

Obvyklá délka kurzu 10-12 týdnů, viz záložku: Průběh kurzu autoškoly

Možnost kondičních jízd


Výcvikové vozidlo:  Honda CBF 125Povinný minimální rozsah výuky a výcviku:

Předměty teoretické výuky:

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Předměty praktického výcviku:

 • 13 hodin: praktický výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: praktický výcvik údržby vozidla
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy(dle zákona vyučovací hodina = 45 minut)