Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz

 

Jak probíhá kurz autoškoly?

Výuka a výcvik může být zahájen po odevzdání vyplněné Žádosti o řidičské oprávnění a Posudku o zdravotní způsobilosti k řízení.  Žadatelé mladší 18 let musí mít na žádosti uvedený souhlas svého zákonného zástupce. Žadatelé mladší 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce ověřen příslušným orgánem (matrika, pošta, CzechPoint).

V průběhu kurzu budete pravidelně docházet na teoretickou výuku či konzultace. Od autoškoly obdržíte veškeré aktuální výukové materiály, abyste se mohli připravovat i samostudiem.

V domluvených termínech pak bude probíhat praktický výcvik. Tento bude průběžně zaznamenáván v souladu s předpisy do průkazu žadatele, který Vám bude vydán na začátku kurzu a který musíte mít při výcviku vždy u sebe společně s dokladem totožnosti (občanka, cestovní pas).

Praktický výcvik se snažíme plánovat tak, aby Vám čas jízdy vyhovoval (např. kvůli dopravním spojům, pracovním směnám či školnímu rozvrhu). Pokud potřebujete naplánované jízdy přesunout nebo zrušit, je vhodné tak učinit alespoň den předem, i s ohledem na plánování jízd dalších zákazníků.

Délka kurzu závisí především na počtu hodin příslušného druhu výcviku, a dále pak na Vašich schopnostech i časových možnostech, ročním období (přes léto je vždy o kurzy větší zájem) a u motocyklů samozřejmě také rozhodují povětrnostní podmínky. Obvyklá délka kurzů je 10-12 týdnů. Výcvik pro doplňovací zkoušku u motocyklů skupin A2 a A je pak jen v řádu dní.

Není vyloučeno zajistit na přání zákazníka kurz intenzivní individuální formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit. K dispozici jsou i další VIP služby, jako např. začátek i konec jízdy od Vašeho domu. Kurz Vám můžu ušít přímo na míru.

Jakmile absolvujete předepsaný počet hodin výuky a výcviku a dle zákona splňujete podmínky pro přihlášení ke zkouškám (zejména dostatečná úroveň znalostí a dovedností nutná pro samostatnou a bezpečnou jízdu), zažádáme příslušný úřad o termín závěrečných zkoušek, kde získané řidičské umění předvedete zkušebnímu komisaři.

Základní preferencí pro úspěšné zvládnutí kurzu autoškoly a závěrečné zkoušky je samozřejmě určitá disciplína, trpělivost, ale i ambice. Ohromnou výhodou je bezesporu také talent, ale i bez něj to společnými silami zvládneme a uděláme z Vás řidičku či řidiče.

Tak pojďme do toho, bude nás to bavit..