Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Školení řidičů

Profesní školení řidičů se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení  je opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Provádíme pravidelné školení, jehož účelem je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky, kdy je řidič povinen zúčastnit se školení v rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.


!!! POZOR NOVINKA !!!

Dále provádíme profesní školení pro získání nového průkazu profesní způsobilosti řidiče v rozsahu 35 hodin během domluvených termínů školení rozdělených do 5 dní. Profesní průkaz tímto způsobem získáte po absolvování 35 hodin. Závěrečná zkouška se neprovádí! Jedinou podmínkou je datum udělení řidičského oprávnění: u skupin C1, C1+E, C a C+E před 10. zářím 2009, u skupin D1, D1+E, D a D+E před 10. zářím 2008. Tato možnost se týká i řidičů, kteří přišli o profesní způsobilost (např. uplynutím platnosti profesního průkazu).

 

Školení řidičů referentských vozidel a traktorů probíhá formou pravidelného školení pro prohloubení získaných znalostí. Na žádost zaměstnavatele je zakončeno kontrolním přezkoušením pomocí zkušebních testů.