Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Skupina C+E

MOMENTÁLNĚ NEPOSKYTUJEME

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení těchto vozidel:

 • jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
 • jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)


minimální věk držitele 21 let (možná výjimka od 18 let dle zákona 361/2000 Sb. § 83 odst. 6)

žadatel musí být držitelem ŘO skupiny C

doba kurzu 7 - 10 týdnů
Povinný minimální rozsah výuky a výcviku:

Předměty teoretické výuky:

 • 1 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Předměty praktického výcviku:

 • 8 hodin: praktický výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodina: praktický výcvik údržby vozidla
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy(dle zákona vyučovací hodina = 45 minut)