Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz


Skupina C

MOMENTÁLNĚ NEPOSKYTUJEME

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení těchto vozidel:

  • motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kgmotorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg


minimální věk držitele 21 let (možná výjimka od 18 let dle zákona 361/2000 Sb. § 83 odst. 5 a 6)

žadatel musí být držitelem ŘO skupiny B

doba kurzu 7 - 10 týdnů
Povinný minimální rozsah výuky a výcviku:

Předměty teoretické výuky:

  • 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Předměty praktického výcviku:

  • 18 hodin: praktický výcvik v řízení vozidla
  • 4 hodiny: praktický výcvik údržby vozidla
  • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy(dle zákona vyučovací hodina = 45 minut)