Autoškola Bc. Petr Tomek

home-odkaz

.:: Kruhové objezdy 2016 ::.

 

Doporučuji bulvární média, hledající senzaci ve všem, nebrat úplně vážně.

Do poloviny roku 2006 platilo na kruhových objezdech pravidlo přednosti vozidel jedoucích po kruhovém objezdu. Ale to bylo, tedy přesněji pravidlo přestalo platit, již před 10 lety. Kruhový objezd je křižovatka a obecná úprava zákona stanovuje na křižovatkách právo přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava - na tom se nic nezměnilo. Značka kruhový objezd však doposud musela být doplněna značkou "Dej přednost v jízdě" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě". Nyní již nemusí.

Neznamená to však, že se budou stávájící kruhové objezdy hromadně přeznačovat, nebo že by vznikala celá spousta nových kruhových objezdů pouze se značkou "Kruhový objezd". Realizaci kruhového objezdu vždy předchází studie a hodnocení dopravně-bezpečností situace v daném místě i vzhledem k plynulosti provozu. K záměru se vyjadřují také policejní orgány, resp. policejní dopravní inženýr. Pravda, ne vždy je v praxi situace vyřešena ideálně, což se potvrdilo nejen u nás v Jemnici.

Závěrem základní recept řidiče: Soustředím se plně na řízení vozidla, sleduji dopravní značení, dodržuji předpisy s notnou dávkou "selského" rozumu a chovám se ohleduplně vůči okolí.

S pozdravem Bc. Petr Tomek

Zpět